Argentyna, Chile and Bolivia przygotowuje się do #Dakar2015

Jeden z najbardziej wyzywających samochodowych wyścigów świata, Dakar zacznie się 4 stycznia i będzie przebiegać przez 3 kraje Ameryki Łacińskiej: Argentyna, Chile oraz Bolivia, który będzie trwać 13 dni.

One of the most challenging motor racing in the world, Dakar will begin on January 4 and will tour three Latin American countries: Argentina, Chile and Bolivia during 13 days.

Edycja wyścigu 2015 zacznie się w Buenos Aires 4 tego i będzie miało miejsce w większych miastach takich jak Villa Carlos PazSan JuanChilecito oraz trasa będzie przebiegać przez Andy kończąc się w Copiapó w Chile, Antofagasta i Iquique. Dalej droga rozdziela się do Uyuni, w Boliwii. W edycji wyścigu w 2014 trasa nie prowadziła przez Peru.

2015 edition will start from Buenos Aires on the 4th and will cross cities like Villa Carlos PazSan JuanChilecito and heading through the Andean Montains to reach Copiapó in Chile, Antofagasta and Iquique. After that, the road splits to Uyuni, in Bolivia. The difference with 2014 edition is that Peru will not be part of the road.

Od roku 2009 zawody odbywają się Ameryce Łacińskiej po tym gdy zabito czterech francuskich obywateli oraz trzech żołnierzy dozorujących ten wyścig, którzy byli pochodzenia mauretańskiego w roku 2008.

Since year 2009, the competition develops in Latin America after the killings of four french citizens and three mauritanians military personnel in 2008.

Daniel Hernandez na blogu w  Diario Vasco pisze o dostarczeniu na poprzednie dni pojazdów do Dakaru na 2015:

Daniel Hernandez´blog in Diario Vasco tells about the previous days of vehicles shipment to Dakar 2015:

Na reszcie trochę odpoczynku. Te ubiegłe dni są pełne rozgorączkowania ostatnimi przygotowaniami przed dostarczeniem samochodu do Le Havre. Całkowita liczba 645 pojazdów pomyślnie przeszła rygorystyczne kontrole wszystkich pojazdów a teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi do tego wyścigu.

Finally a little relaxation. These previous days have been crazy with the final preparations before boarding the car at Le Havre. A total of 645 vehicles have successfully passed scrutineering of rigor including all our vehicles, now we can say we are going up to the adventure.

Advertisements

Przypomnienie Tradycyjnego opowiadania Iñupiaq za pośrednictwem gry wideo

Tradycyjna historia Inupiaq zwana Kunuuksaayuka opowiedziana przez Roberta Nasruka Clevelanda  i opisana w książce pt. :”Stories of the Black River People”, która ostatnio przybrała formę gry na PC i inne znane konsole do gier. Ta nowa gra zwana Never Alone (Kisima Inŋitchuŋa), otrzymuje pozytywną opinię Spadkobierców Rdzennych amerykańskich wspólnot za unikalne podejście do całej problematyki gry.

za a traditional Iñupiaq story called Kunuuksaayuka told by Robert Nasruk Cleveland and documented in the book “Stories of the Black River People” has now taken a new life in the form of a video game for PC and other popular gaming consoles. The new game called Never Alone (Kisima Inŋitchuŋa) continues to receive praise for the unique approach of including Alaskan Native communities in the entire development of the game.

Opowiadana w języku Iñupiat oraz z angielskimi napisami, ta gra ma zaprogramowaną fabułę, w której dowiadujemy się o młodej dziewczynce zwanej Nuna i jej polarnym lisem, który towarzyszy jej w podróży, która wyrusza, żeby zbadać przyczynę szalejącej śnieżycy, nękającej jej współplemieńców. Mimo tego, że naszą główną postacią w grze Clevelanda był chłopiec, deweloperzy tej gry poprosili Minni Gray, córki Clevelanda, aby wprowadzić tę zmianę.

Narrated in the Iñupiat language with English sub-titles, the game tells the story of a young girl named Nuna and her arctic fox companion, who set off to explore and discover the cause of a raging blizzard affecting her community. Even though the character originally was a boy in the story told by Cleveland, the game developers sought out the approval of Minnie Gray, Cleveland’s daughter to make this change.

Ten projekt został zapoczątkowany przez wspólną inicjatywę poprzez  Cook Inlet Tribal Council, które współpracowało z E-Line Media i Upper One Games, który jest tym pierwszym deweloperem wideo gry, wywodzącym się ze środowiska Rdzennych Wspólnot amerykańskiego pochodzenia. Na łamach blogu tej gry, ci twórcy udokumentowali ten process tworzenia, jak równierz nagrali zakulisową scenę wideo (powyżej) pokazującą jak starsi, młodsi ludzie i lingwiści dumnie wszyscy razem wzięli udział w tym procesie tworzenia tej gry.

The project started as a collaborative initiative by the Cook Inlet Tribal Council, which worked with E-Line Media and Upper One Games, which is the first indigenous-owned video game developer. On the video game’s blog, the makers documented the process, as well as produced this behind-the-scenes video (above) showing how elders, young people, and linguists proudly all took part in the game’s development.

Reviews continue to come in, and Roy Boney writes in the Native Peoples blog that Never Alone “is more than a typical video game. It is a cultural experience packaged into a beautiful and thoughtful piece of digital art.”

Stale nadchodzą recenzje, a Roy Boney pisze w Native Peoples blog, że Never Alone jest czymś więcej niż typową grą wideo. To jest kulturowe doznanie umieszczone w środku pięknego i przemyślanego kawałka cyfrowej sztuki.