Przypomnienie Tradycyjnego opowiadania Iñupiaq za pośrednictwem gry wideo

Tradycyjna historia Inupiaq zwana Kunuuksaayuka opowiedziana przez Roberta Nasruka Clevelanda  i opisana w książce pt. :”Stories of the Black River People”, która ostatnio przybrała formę gry na PC i inne znane konsole do gier. Ta nowa gra zwana Never Alone (Kisima Inŋitchuŋa), otrzymuje pozytywną opinię Spadkobierców Rdzennych amerykańskich wspólnot za unikalne podejście do całej problematyki gry.

za a traditional Iñupiaq story called Kunuuksaayuka told by Robert Nasruk Cleveland and documented in the book “Stories of the Black River People” has now taken a new life in the form of a video game for PC and other popular gaming consoles. The new game called Never Alone (Kisima Inŋitchuŋa) continues to receive praise for the unique approach of including Alaskan Native communities in the entire development of the game.

Opowiadana w języku Iñupiat oraz z angielskimi napisami, ta gra ma zaprogramowaną fabułę, w której dowiadujemy się o młodej dziewczynce zwanej Nuna i jej polarnym lisem, który towarzyszy jej w podróży, która wyrusza, żeby zbadać przyczynę szalejącej śnieżycy, nękającej jej współplemieńców. Mimo tego, że naszą główną postacią w grze Clevelanda był chłopiec, deweloperzy tej gry poprosili Minni Gray, córki Clevelanda, aby wprowadzić tę zmianę.

Narrated in the Iñupiat language with English sub-titles, the game tells the story of a young girl named Nuna and her arctic fox companion, who set off to explore and discover the cause of a raging blizzard affecting her community. Even though the character originally was a boy in the story told by Cleveland, the game developers sought out the approval of Minnie Gray, Cleveland’s daughter to make this change.

Ten projekt został zapoczątkowany przez wspólną inicjatywę poprzez  Cook Inlet Tribal Council, które współpracowało z E-Line Media i Upper One Games, który jest tym pierwszym deweloperem wideo gry, wywodzącym się ze środowiska Rdzennych Wspólnot amerykańskiego pochodzenia. Na łamach blogu tej gry, ci twórcy udokumentowali ten process tworzenia, jak równierz nagrali zakulisową scenę wideo (powyżej) pokazującą jak starsi, młodsi ludzie i lingwiści dumnie wszyscy razem wzięli udział w tym procesie tworzenia tej gry.

The project started as a collaborative initiative by the Cook Inlet Tribal Council, which worked with E-Line Media and Upper One Games, which is the first indigenous-owned video game developer. On the video game’s blog, the makers documented the process, as well as produced this behind-the-scenes video (above) showing how elders, young people, and linguists proudly all took part in the game’s development.

Reviews continue to come in, and Roy Boney writes in the Native Peoples blog that Never Alone “is more than a typical video game. It is a cultural experience packaged into a beautiful and thoughtful piece of digital art.”

Stale nadchodzą recenzje, a Roy Boney pisze w Native Peoples blog, że Never Alone jest czymś więcej niż typową grą wideo. To jest kulturowe doznanie umieszczone w środku pięknego i przemyślanego kawałka cyfrowej sztuki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s